Doanh nghiệp bạn đang chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, đang thay đổi cổ đông sáng lập, thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ doanh nghiệp?
Theo bộ Luật Doanh Nghiệp, bắt buộc mọi doanh nghiệp khi có những sự thay đổi ở trên phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hãy cùng khám phá xem Quy trình Thay đổi nội dung giấy ĐKDN bằng Infographic này nhé.

Thay-đổi-nội-dung-giấy-ĐKDN

Khám phá thêm các kiến thức về Hồ Sơ Pháp Lý liên quan đến doanh nghiệp

[Infographic] Luật Doanh Nghiệp (P3) – Thay đổi nội dung giấy ĐKDN
Đánh giá bài viết!